Rekrutacja

!! NOWA EDYCJA na rok akademicki 2022/2023 !!

Warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe

Rekrutacja na studia podyplomowe „Zoopsychologia - problemy behawioru psów” odbędzie sie za pomoca formularza na stronie IRK - szczegóły i aktywacja wkrótce.

maksymalna liczba miejsc  - 30

minimalna liczba osób do uruchomienia edycji  - 20

 

Zasady odpłatności:

Całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych wynosi 6000,00 zł:

możliwość płatności czesnego w dwóch ratach:

I rata 3000,00 zł płatna przed rozpoczęciem I semestru

II rata 3000,00 zł płatna przed rozpoczęciem II semestru

Uczelnia wystawia fakturę VAT na żądanie Nabywcy będącego osoba fizyczną zgodnie z 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), czyli w przypadku zgłoszenia żądania przez Nabywcę nie później niż w terminie 3 miesięcy – licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty. Uczelnia nie wystawi faktury, jeżeli żądanie zostanie zgłoszone po tym terminie.

W przypadku, gdy Nabywcą jest firma, Uczelnia wystawia VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, czyli do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym Uczelnia otrzymała wpłatę za studia podyplomowe.

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem studiów dostępnym tutaj  KLIK