Rekrutacja

!! NOWA EDYCJA na rok akademicki 2022/2023 !!

Warunki i tryb rekrutacji na studia podyplomowe

Internetowa Rekrutacja Kandydatów (IRK) już ruszyła!!! Zapraszamy! 
Zarejestruj się na stronie głównej SGGW sggw.edu.pl w systemie IRK  
lub pod adresem https://rekrutacja.sggw.edu.pl/pl/ 
Przeczytaj uważnie wyświetlaną instrukcję pkt 1-4 oraz 13. Zaczynamy od kroku „utwórz konto”. Przez kierunek studiów rozumiemy Studia podyplomowe „Zoopsychologia – problemy behawioralne psów”. Uzupełnij swoje dane osobowe. Dołącz skan dyplomu. Zdjęcia nie potrzebujemy, ale jak chcesz je wgrać – nie ma żadnych przeszkód. 
Masz problemy z rejestracją poinformuj nas o tym: justyna_wiecek@sggw.edu.p
l; jan_slosarz@sggw.edu.pl; katarzyna_fiszdon@sggw.edu.pl; renata_korzynska_nowak@sggw.edu.pl 
 
Jeśli jesteś absolwentem studiów innych niż przyrodnicze napisz o swoich „innych” uprawnieniach (wolontariat/studia podyplomowe/rodzaj wykonywanej pracy itp.). Pochwal się swoją wiedzą o psach! Skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie, ale w/w informacje uwiarygodnią Cię jako kandydata na nasze studia i pozwolą nam zmienić Twój status na „zakwalifikowany” (musi się zgłosić min. 20 osób). Poinformujemy Cię, kiedy będziesz musiał wnieść opłatę za studia (przynajmniej za jeden semestr).

maksymalna liczba miejsc  - 30

minimalna liczba osób do uruchomienia edycji  - 20

Zakończenie rekrutacji: 15.08.2022 r.

Zasady odpłatności:

Całkowity koszt uczestnictwa dla jednego słuchacza studiów podyplomowych wynosi 6000,00 zł:

możliwość płatności czesnego w dwóch ratach:

I rata 3000,00 zł płatna przed rozpoczęciem I semestru

II rata 3000,00 zł płatna przed rozpoczęciem II semestru

Uczelnia wystawia fakturę VAT na żądanie Nabywcy będącego osoba fizyczną zgodnie z 106b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), czyli w przypadku zgłoszenia żądania przez Nabywcę nie później niż w terminie 3 miesięcy – licząc od końca miesiąca, w którym otrzymano całość lub część zapłaty. Uczelnia nie wystawi faktury, jeżeli żądanie zostanie zgłoszone po tym terminie.

W przypadku, gdy Nabywcą jest firma, Uczelnia wystawia VAT zgodnie z przepisami ustawy o VAT, czyli do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym Uczelnia otrzymała wpłatę za studia podyplomowe.

Kandydatów prosimy o zapoznanie się z Regulaminem studiów dostępnym tutaj  KLIK