O studiach

Opis i charakterystyka studiów podyplomowych „Zoopsychologia – problemy behawioru psów”

staffiki

Cele utworzenia studiów;

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do udzielania porad z zakresu zachowania psów, pracy z psami problemowymi czy przygotowania psów bezdomnych do adopcji.

Charakterystyka studiów

Absolwenci studiów podyplomowych zdobędą rozszerzoną wiedzę z zakresu neurofizjologii i etologii psów. Zapoznają się ze  znaczeniem warunków utrzymania i metod chowu i hodowli psów dla ich dobrostanu i kształtowania prawidłowych relacji z ludźmi. Absolwenci zostaną zapoznani z różnicowaniem zaburzeń somatycznych i behawioralnych,  mechanizmami uczenia się i technikami szkolenia. Zdobędą rozszerzoną wiedzę na temat etiologii, diagnostyki, kontroli i zapobiegania problemom zachowania psów. Zdobędą kwalifikacje umożliwiające prowadzenie doradztwa w zakresie zachowania psów zgodnie z podstawami naukowymi. W ramach studiów zostaną omówione metody terapii wykorzystywane przy rozwiązywaniu problemów zachowania psów.

 Adresaci studiów

Studia te skierowane są do osób pracujących lub planujących pracować jako zoopsycholodzy przygotowani do udzielania porad z zakresu zachowania psów i relacji pies-człowiek, pracy z psami problemowymi, przygotowaniem psów bezdomnych do adopcji.

  Umiejętności nabyte przez absolwentów studiów podyplomowych

Absolwent studiów podyplomowych zostanie profesjonalnie przygotowany z zakresu etiologii, rozpoznawania i różnicowania problemów i patologii w zachowaniu psów, metod terapeutycznych i ich zastosowaniem w doradztwie, pracy w ośrodkach zajmujących się opieką nad psami bezdomnymi.

Serdecznie zapraszam
dr inż. Katarzyna Fiszdon