Kontakt

 

Kontakt

Katedra Genetyki i Ochrony Zwierząt
Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt
ul. Ciszewskiego 8, 02-786 Warszawa

tel.: (22) 593-65-77,  kgoz@sggw.edu.pl

Z dopiskiem „Studia podyplomowe”
Sekretariat studiów, bud 23, pok. 34 parter czynny w godz. 11-15.

Informacje: Katarzyna Fiszdon tel.: (22) 593-65-71, katarzyna_fiszdon@sggw.edu.pl            

       

zoopsychologia_spudia_podyplomowe_sggw